Jelenlegi hely

Korszerű tudást a józan paraszti észhez

Raskó György, a Lajoskomáromi Győzelem Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője
Raskó György, 365 üzleti történet
„Dániából, Hollandiából kell irányító szakembereket, és a precíziós tenyésztéshez értő szakmunkásokat importálni.”

 

Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter idei első rádióinterjújában nagy örömömre arról beszélt, hogy az agrárkormányzat az idén a szakképzés és a szakoktatás erősítésére helyezi a hangsúlyt, hogy a gazdák képesek legyenek a precíziós gazdálkodás technikájának mielőbbi elsajátítására. A miniszter szerint a magyar mezőgazdaság jövője, a magyar gazdák megélhetése nagymértékben attól függ, hogy a korszerű, gazdaságosabb termelést biztosító legújabb számítástechnikai know how-t miként tudják elsajátítani.

Én is így gondolom. Nagyon vártam már ezt az irányváltást a magyar agrárkormányzattól, mivel 21. században szükséges agrárszaktudás hiánya ma már nagyobb gátja az agrárium fejlődésének, mint a tőkehiány.

Gyakorló agrárvállalkozóként magam is naponta szembesülök a szakképzett munkaerő hiánya okozta problémával. Évek óta keresünk sertéstenyésztő gazdaságunkba fiatal szakmunkásokat, nem találunk. Kellene korszerű növényvédelemhez, környezetgazdálkodáshoz jól értő szakmunkás is, de nincs. Pedig igyekszünk mindent megtenni, hogy fiatal szakembereket a gazdaságunkba csábítsunk. Gyakornokokat fogadunk, szakmunkásképző iskolákat támogatunk, s így időnként sikerül egyet-egyet megszereznünk. Beilleszkedésük azonban nem éppen zökkenőmentes, mert a hazai szakmunkásképző intézményekben a gyakorlati oktatás    tisztelet a kivételnek múlt századi traktorokon, célgépeken és berendezéseken történik, nálunk meg már csak 21. századi technika van.

Az egyik hazai mezőgazdasági főiskola tanüzemében járva megdöbbentett a látvány: az oktatásra használt traktorok, erőgépek között a legfiatalabb is 20-30 éves volt, míg az állattartó telepek nagy része még a 19. században épült... Egy ilyen oktatási intézményből kikerülő fiatal gyakorlati tudása a nullához közelít, s hónapokba, évekbe telik, mire megtanulja nálunk jól kezelni a GPS-RTK adapterrel felszerelt  100 milliós kombájnt, s más célgépet. A sertéstenyésztő egységünknél még rosszabb a helyzet: annyira, hogy mint más hazai vállalkozásoknak, nekünk is Dániából, Hollandiából kell irányító szakembereket, és a precíziós tenyésztéshez értő szakmunkásokat importálni.

Most komoly reményekkel tölt el Fazekas miniszter úr újévi nyilatkozata. Arccal a közép- és felsőfokú agrároktatás, a szakmunkásképzés felé! Ez tényleg jó irány, mert a világ fejlett országaiban már régóta elfogadott elv: a mezőgazdaság jövője, sikere ugyanúgy, mint minden más nemzetgazdasági ágazaté, a tudás alapú termelésben rejlik. A múlt századokra jellemző, csakis "józan paraszti ésszel" végzett mezőgazdálkodás pedig múltba forduló nosztalgia, regények lapjaira illő kedves történetként maradjon jó emlékezetünkben.