"Learn-earn-return"

„Learn-earn-return”

Dr Beck György átlépett életének a „visszaadás” szakaszába

Az idén tízedik alakalommal kiosztott Mentor Oscar díjat az egyéni kategóriában a szakmai zsűri dr. Beck Györgynek ítélte oda. Beck Györgynek, aki a magyar informatikai iparág felépítésének szinte a kezdetektől részese és huszonhét éven át a legjelentősebb vállalatainál első számú vezetőként irányítója volt.

Huszonnyolc éven át egy iparágban, gyakorlatilag ugyanabban a szobában és ugyanannál az asztalnál vezette több átalakuláson, fúzión keresztül Magyarország egyik vezető informatikai cégét, mely a SZÁMKI-SZÁMALK-DIGITAL-COMPAQ fúziókból, akvizíciókból végül is a Hewlett-Packard Magyarország lett. Innen igazolt át aztán a 2007-ben a telekommunikációs szektorba, a Vodafone Magyarországhoz, ahol először a vezérigazgatói, majd az elnök-vezérigazgatói és végül az elnöki posztot töltötte be. Két évvel ezelőtt innen vonult vissza. Hogyan lehetséges a napi taposómalommal járó operatív vezetésből való visszalépés?

„Elfogadtam azt a bölcs mondást, hogy az embernek a karrierjében három szakaszt (learn-earn-return) el kell különítenie magában. Én átléptem abba a fejezetbe, hogy leginkább már vissza kell adni abból, amit kaptam. Ez azt jelenti, hogy a társadalmilag hasznos feladatokra figyelek, és csak olyan munkákat vállalok el, amelyet azért csinálok, mert szeretem, mert érdekes és értékes. Egyik mögött sincs szerződés, kompenzáció, mert mind arról szól, hogy visszaadok.”

Elsőként visszaadta magát a családjának, legalábbis annyiban, hogy amikor estefele hazatér, már nincsenek elolvasatlan mailjei, és ő sem „zaklatja” beosztottjait késő esti levelekkel. „Két gyönyörű, hatéves lányunokám van. Most nekik adom meg azt a figyelmet, amit talán nem tudtam kellő mértékben a saját gyerekeimnek, a sok munka és felelősséggel járó vezetői munka mellett megadni. A gyerekeim azonban akkor is figyeltek rám, mert lemásolták a példámat – ugyanolyan megszállottsággal és odaadással szentelik magukat munkájuknak, mint ahogyan azt én tettem és máig teszem. Már-már munkamániásan… Büszke vagyok arra, hogy a gyerekeimnek sikerült egy követésre méltó példát adni ebben a nagy leterheltséggel járó karrier út mellett is. Ez a családapa sírig tartói mentori feladata…”

Az utánuk jövő szakmai nemzedék szervezett támogatásának gondolatát a tanácsadói szakmában huszonöt évet eltöltő, a Mc. Kinseytől visszavonuló kollegája, Anthony Radev már 2014-ben felvetette egy beszélgetésükben.

„Amikor mi voltunk kezdők, akkoriban legfeljebb elleshettük idősebb kollegáinktól a szakmai-vezetési fortélyokat, ha nem takarták ezeket el féltékenységből előlünk. Nem igazán létezett tudatos, szervezett mentorálás a pályára lépő fiatal szakemberek számára. De a legtöbbünk kitartó volt és szűkebb pályán mozogva több időnk is volt szakmánkban kiteljesedni és vezetővé válni.”

Az elmúlt tíz-húsz évben rendkívül felgyorsult és egyben nemzetközileg is kinyílt a világ. A manapság a frissen kinevezett fiatal vezető, ha egy multi cégnél külföldre kerül, nincs meg a tapasztalata, a kapcsolati hálója a nemzetközi világban, hiányoznak azok a menedzsment ismeretek, melyek a sikerhez elengedhetetlenek.

Megkeresték azokat a nagy hazai cégeket, melyek nemzetközi hálózattal is rendelkeznek és támogatásukkal létrehozták a SEED Vezetőképző Üzleti Iskolát a MOL és az OTP Bank támogatásával 2014-ben. A hosszú távú cél, hogy egy nemzetközi színvonalat képviselő, gazdálkodás, menedzsment és pénzügyi területeken kimagasló minőségű oktatást biztosító felsőoktatási intézményt (üzleti iskola) hozzanak létre, amely alkalmas a nemzetközi élvonallal versenyképes felső- és középvezetők képzésére. Adaptálták az Európa más országaiban bevezetett és sikeresen működő oktatási metodikát, tananyagot, vizsgarendszert. Az üzleti iskola megalapításával egy olyan gazdasági vezetőképző iskola működtetése volt a cél, amely ebben a kategóriában Európa vezető intézményei közé kerülhet. Az intézmény fókusza, hogy nemzetközi látásmóddal, a helyi társadalmi-kulturális tényezőket érző-értő, globális kitekintéssel és kapcsolathálóval rendelkező, az intézmény helyszínéhez pozitívan kötődő gazdasági vezetőket képezzen. Beck György, mint az intézmény igazgatósági tagja és oktatója aktívan résztvállal a program fejlesztésében és működtetésében.

„Mára már több, mit ötszáz hallgató végezte el a képzéseinket. A rendszert háromszintűvé fejlesztettük: alap, leader és MBA, az utóbbit a maastrichti egyetemmel együttműködve tudjuk biztosítani hallgatóink számára. A képzésben jelentősen érvényesül a mentorálás módszere. Négy-ötfős, kis tanulócsoportokhoz rendelünk egy-egy mentort, akik a nemzetközi szférából kerülnek ki, mentoráltunk pedig volt már pakisztáni, líbiai is, természetesen a hazai nagyvállalati területekről érkező diákok mellett.”

A SEED alumnijában már huszonkét országból huszonöt nemzetiségű, több mint ötszáz fő vesz részt, mintegy százhúsz céget képviselve.

Beck György vezetői pályája során, bár nem tudatosan, de a saját alumniját is építette. Hányan lehetnek ebben a csapatban? Nehéz megmondani, de a kétszáz főt már biztosan eléri és ez a szám egyre nő. Ott a törzscsapat, a régi „digitálosok”, akikkel harminc éves kapcsolat köti össze, majd az évek során ezen a bázison nevelkedtek az újabb és újabb generációk a „Beck-féle kompetencia központban”.  Ők azok, akik nehéz helyzetekben azt a kérdést teszik fel gyakran, hogy vajon „Beck Gyuri mit mondana erre?”.

„Büszke vagyok arra, hogy amit mentor szemléletű vezetőként átadtam, elmondtam, az a mai napig működik. Az, hogy vezetőként mentorként is viselkedtem, csak az utóbbi években fogalmazódott meg bennem. Engem mindig az vezérelt, hogy kell egy jó csapat, akikkel folyamatosan törődni kell, akiket folyamatosan fejleszteni kell. Csapatom megtartásánál a vezérelvem a legérdekesebb munka, a legkreatívabb team és a legvonzóbb környezet biztosítása volt. Meggyőződésem, hogy ez volt pályám sikerének egyik záloga. Talán a sportból, a vízilabda világából hoztam ezt a szemléletet magammal.”

A fiatalokkal folyamatos a kapcsolata, a Corvinus Egyetemen megalakult „Fiatal alternatív közgazdászok társasága” /FAKT/ meghívta, hogy előadásokat tartson, beszélgetéseket vezessen vezetéselméleti –leadership témában.

 „Ez remek alkalom arra, hogy ne csak átadjam a tudásomat, tapasztalataimat, de én is tanuljak ettől a generációtól. Így jobban megértem az egyre gyorsuló, folyamatosan pörgésben lévő világukat. A mi generációnk általában nem rövidebb, mint hat-hétévente váltott munkahelyet, ma már ez két évre csökkent. Nagy kihívás ez a vezetők számára. Fontos, hogy egy jó kolléga távozását ne éljék meg személyes kudarcuknak. A gyakori váltások már benne vannak a fiatalok életében. Engem még akkoriban mindig rosszul érintett, ha egy-egy kolléga a távozási szándékának bejelentésével kopogtatott be hozzám. Mi akkoriban, a gyakran váltókat „grand-slam”-eseknek hívtuk, a tenisz világából kölcsönözve az elnevezést, akik állandó mozgásban vannak a nagy versenyek/nagy cégek között. Kissé bizalmatlanul néztünk rájuk.”

Ez manapság megváltozott, a fiatal generáció mintha a lemaradástól való állandó félelemben élne. Érthető, mert hatalmas lehetőségek vannak a jó szakemberek előtt mind itthon, mind pedig a nemzetközi színtéren egyaránt. A mai vezetőnek nem sztárokra kell koncentrálnia, hanem jó mentorként csapatot kell építenie. Jó alap ehhez, hogy a csapata tagjait az ADER (Attract, Develop, Excite, Retain) elv szerint tartsa össze és nevelje attraktív, izgalmas, fejlődésre inspiráló feladatokkal.

Beck Györgyöt, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnökeként az ebben a szakmában jellemző folyamatos megújulás, az egyre jobban fiatalodó szakember gárda is egy felfelé ívelő spirálban tartja. Aktuális kihívás számára Neumann János emlékév megszervezése, melyet a világhírű magyar tudós születésének 120. évfordulója alkalmából 2023-ban rendeznek meg. „Vágyam, hogy Neumannt idehaza és külföldön egyaránt közel Puskás Ferenc ismertségi szintjére helyezzük. Ez komoly kihívás elsősorban a fiatalok körében. Mindent megteszünk ebből az alkalomból is. A világ legtehetségesebb fiatal informatikusai számára szervezett 2023-as Nemzetközi Diákolimpia hazai megrendezése mellett nemzetközi konferenciát, szoborállítást és még egy izgalmas művészeti előadás bemutatását is tervezzük.”

Beck György életét mára már tudatosan áthatja a mentor szemléletű hiteles, több évtizednyi szakmai és vezetői tapasztalat átadása. Személyes történetek elmondásával lehet a fiatal generáció figyelmét felkelteni, olyanokkal, melyek így kezdődnek: „Amikor ebben a helyzetben voltam, ezt így csináltam…!” Ami fontos, az az útmutatás és az, hogy a belépő újabb és újabb generációk „merjék, képesek legyenek és akarják tenni” a dolgukat.

 

Skonda Mária