Kinek a feladata a belső tűz felszítása?

Mégis kinek a feladata a belső tűz felszítása?

Döbbenetes adattal indította előadását Carole Gaskell a Coaching Határok Nélkül (CHN) előadója. Kutatások alapján Angliában a legdemotiváltabb és legboldogtalanabb korcsoport a 20 éveseké, míg a legmotiváltabbak az 51 évesek.

S hogy miért olyan motiválatlanok a 20 évesek? Mert úgy érzik, hogy hiányzik a munka és magánélet egyensúlya az életükből, mert nem látnak perspektívát, és mert nem érzik, hogy kontrolljuk lenne az életük, karrierjük felett. S még egy érdekesség: a dolgozók 64%-a a vezetőjét hagyja ott valójában, amikor felmond,s távozik és nem a munkáját.

Mi az, ami összekapcsolja a fenti két adatot? Carole Gaskell szerint a motiváció, amely meghatározza, miként érezzük magunkat a hétköznapjainkban, a munkánkban és a közösségekben, ahol dolgozunk és élünk.

Mi a motiváció?
A motiváció energia, ami az angolszász-normann ’motif’ kifejezésből ered, jelentése: hajt, ösztönöz, mozgat. A motiváció belső hajtóerő, ami meghatározza, hogy miként érzünk és ennek megfelelően miként cselekszünk. Nem egyszer a motiváció a titkos fűszer, ami megkülönbözteti az átlagos dolgozót a kivételestől, a jó csapatot a kiválóan teljesítőtől és az átlagos vállalati kultúrát a teljes potenciállal működőtől.
A motiváció és az energia erejét nem szabad alábecsülni, nagy változást hozhat egy szervezet számára, ugyanakkor jelentősen növelheti az eredményességet.

Kiváló teljesítmény = ’bármi, ami lehetséges’ - ‘ami akadályoz’
A bármi, ami lehetséges a fejlődésről, a növekedésről szól, s ennek az üzemanyaga a motiváció. Ha nem töltjük fel a tankot üzemanyaggal, vagy ha rossz üzemanyagot töltünk a tankba, akkor nem aknázzuk ki a lehetőségeinket és nagyon kevés kilométert fogunk megtenni.
Kilenc típus, akinél más-más „üzemanyag” a nyerő, azaz más-más motivációs eszközzel lehet mozgásba hozni:

1. A Védelmező
Biztonságra, kiszámíthatóságra és stabilitásra törekszik. Szeret jól megalapozott szervezetben dolgozni, világos keretekkel, előre meghatározott karrier út és rutin feladatok mentén. Számára rendkívül fontos a rendszeres, hiteles, szóbeli és írásos kommunikáció, ami nem csak arról szól, hogy mi történik a szervezetben, hanem a sikerekről is. Ez pozitív hatással van a motivációjára. A folytonosság elengedhetetlen a számára és az is, hogy vezetője világosan kommunikálja feléje az elvárásokat, lehetőleg írásban. A vezetőnek fontos feladata még, hogy segítse, támogassa őt a változásban. Végül pedig jutalmazza és értékelje hűségét.

2. A Barát
A valahova tartozást keresi, barátságokban és kapcsolatokban teljesedik ki igazán. Olyan szervezeteket és szerepeket szeret, amelyben erős a csapatszellem, ahol van lehetőség társadalmi tevékenységre és mások támogatására és segítésére. Akkor motivált igazán, amikor úgy érzi, hogy támogatják és bevonják őt, kikérik a véleményét. Kellemes munkakörnyezetet igényel és teremt is maga körül, preferálja az emberközpontú kultúrát, valamint a személyre szabott megközelítéseket. Nagyon értékeli, ha nyilvánosan ragaszkodnak hozzá, és ha vezetője a bizalmába fogadja őt.

3. A Sztár
Az elismerést, a tiszteletet és a társadalmi megbecsülést keresi. Szereti azokat a látható gyöngyöket, amelyek kapcsolódnak pozíciójához, az egyértelmű hierarchikus struktúrához, a munkakörhöz és a "ragyogáshoz". Díjakkal és státusszal lehet a sztárt motiválni. Ha a vezető táplálja azon igényét, hogy elismerve legyen, azáltal, hogy bevonja őt projektekbe, világos előrehaladást biztosítva a karrierjében, és rendszeresen felülvizsgálja a kitűzött céljait és az elért eredményeket. Különösen értékeli a pozitív visszajelzést, és szereti a nyilvánosságot, ezért amikor ambiciózus céljait eléri, dicsérje és jutalmazza őt nyilvánosan.

4. Az Igazgató
Keresi a hatalmat, és a lehetőséget, hogy befolyásolja és irányítsa az embereket. Szereti az irányítást és a vezetői szerepeket, világos és látható felelősséggel az emberekért és az erőforrásokért, az előmenetelért és a karrierlehetőségekért. Motiválhatja őt azzal, hogy felelősséget és befolyást biztosít számára. Adjon neki kulcsfontosságú feladatokat, biztosítson neki mentort és lehetőséget, kihívásokat, hogy kiteljesedjen. A pozíció és az azzal járó cím és hatalom nagyon motiváló a számára. Tréning és coaching segíti őt céljai elérésében, motivációs lendületet adhat neki.

5. Az Építkező
A pénzt, az anyagi elégedettséget és az átlagon felüli életvitelt keresi. Szereti, ha a teljesítmény és a jutalom szorosan összekapcsolódik egymással. Olyan karrier utak vonzzák, amelyek átlag feletti fizetéssel járnak, és látható előmenetelt biztosítanak. Ez az egyik típus, akit erősen motivál a pénz és az egyéb anyagi juttatások. Energiával tölti fel őt, amikor világos karrierpályával és tervekkel rendelkezik, és látja a folyamatos előrehaladás lehetőségét és a növekvő felelősséget. Határozzon meg neki egyértelmű célokat, összekapcsolva jutalommal és kiváltképp pénzügyi mutatókkal. Engedjék szabadjára versenyszellemét játékokkal, sporttevékenységekkel és versenyekkel, ezek mindegyike növeli motivációját.

6. A Szakértő
A tudást, a szakmaiságot, a mester szintű működést keresi. Azokat a pozíciókat szereti, amelyek speciális ismereteket és készségeket igényelnek, és olyan környezet motiválja őt, ahol a személyes fejlődés, a szakértelem formális elismerése fontos. Az ő motivációs „forró gombja” a képzés és a fejlesztés, különösen akkor, ha a képzés, a coaching vagy a mentorálás kapcsolódik a promócióhoz is! Ambiciózus célok motiválják, és az, hogy mások számára mentor, támogató lehessen, hiszen szereti megosztani szakértelmét és szeret specializálódni szakterületekre. Ösztönzi őt, ha más szakértőkkel találkozhat, együttgondolkodhat, és ezáltal tovább fejlesztheti, erősítheti szakértelmét.

7. Az Alkotó
Keresi az innovációt, a kreativitást és a változást, a változatosságot. Szereti a problémamegoldást, az élvonalbeli fejlesztési munkát, innovatív szervezeteket vagy a nagy változásokat, és a kihívásokkal teli környezeteket. Motiválhatja őt, azáltal, hogy bevonja őt ötletelésbe, olyan problémákat és projekteket adva neki, amelyekhez eredetiségre van szükség. Erősítse kreativitását azáltal, hogy jutalmazza az innovációért. Ne adjon neki rutinfeladatokat hosszú időre, mert könnyen elunja és demotiváltá válik. Minél stimulálóbb környezetet tud biztosítani a számára, annál jobb.

8. A Szabadszellemű
Keresi a szabadságot, a függetlenséget és az autonómiát. Szereti a szabadságot kínáló pozíciókat, amikor ő irányíthatja a saját idejét, és amikor van lehetősége saját döntések meghozatalára és saját egyedi munkamenetek kialakítására. Motiválhatja őt a vállalat jövőképének és céljainak a megosztásával, felelősség átruházásával és autonómiája növelésével. Támogassa őt, hogy tisztában legyen saját értékeivel, hogy tisztázza saját jövőképét mind az életére, mind pedig a munkájára nézve. A korlátozások, szabályok és eljárások demotiválják őt, mivel gyűlöli a bürokráciát. Győződjön meg róla, hogy világos, konkrét célokkal rendelkezik, kerülje el a mikromenedzselést vele szemben, és hozzon létre egyértelmű határokat ahhoz, hogy biztosítani tudja számára a szükséges szabadságot.

9. A Kutató
Az élet értelmét, célját kutatja, és hogy változást tudjon generálni a világban. Szereti a célok által vezérelt szervezeteket. Tanulási lehetőségekkel, támogató szerepekkel és projektekkel, valamint ügyfélfókuszú lehetőségekkel lehet őt motiválni. Számára a motivációs forró gombok a dicséret és a rendszeres visszacsatolás, ezért ügyeljen rá, hogy meg is kapja! Energiát ad neki, ha a céljait a szélesebb csapat vagy szervezeti célokkal összekapcsolhatja, és visszajelzést kap arról, hogy milyen változásokat ért el. Adjon neki változatos, fontos, változást generáló munkát és segítsen neki, hogy lássa, miként kapcsolódik mindez a teljes képhez, a vállalat víziójához.

Elsődlegesen az egyén feladata önmaga motiválása. A vezetők feladata az, hogy a megfelelő „belső gombok” megnyomásával, ösztönözze az embereit, s így magasabb motivációt váltson ki belőlük. Továbbá az is fontos, hogy eltávolítsa a az esetlegesen felmerülő és lehetséges akadályokat az útból.
Kalamár Beáta